Over de vacature Projectleider

Direct solliciteren

Doel

Het zelfstandig aansturen van projecten en leiding geven aan de monteurs op die projecten, het bewaken van een efficiënte uitvoering en het rendement, met als doel het leveren van kwaliteit op professionele wijze.

Taken

Het bewaken van de door de directie vastgestelde doelstellingen binnen de eigen verantwoordelijkheden;
Het bewaken van het vooraf opgestelde budget van projecten;
Het dagelijks zelfstandig coördineren en begeleiden van projecten;
Het zelfstandig plannen van projecten en monteurs;
Het dagelijks aansturen van de monteurs op de projecten;
Het wekelijks controleren van de werkbonnen volgens vastgestelde procedure;
Het bijwonen van bouw- en werkvergaderingen;
Het calculeren en opstellen van offertes voor meer- / minderwerk op projecten en kleinere opdrachten;
Het bijhouden en administreren van meer- en minderwerk op projecten;
Het voorbereiden van de facturatie van meer- minderwerk ten behoeve van de administratie;
Het periodiek rapporteren van de voortgang en resultaten van alle lopende projecten aan de directie;
Het controleren van de nacalculatie van projecten;
Het sluiten van projecten, inclusief nazorg en revisiewerk en de bijbehorende documentatie;
Het nabellen van de opgestelde offertes voor klanten;
Het controleren van de termijnfacturen op juistheid en compleetheid;
Het klaarzetten van de termijnfacturen ten behoeve van de administratie;
Het op peil houden van het klantencontact, relatiebeheer;
Het plegen van acquisitie ten behoeve van het binnenhalen van opdrachten;
Het controleren en up to date houden van het tekenwerk behorende bij het betreffende project, zowel in- als extern;
De voortgang bewaken van eventueel af te sluiten service- en onderhoudscontracten en overdragen aan de desbetreffende functionaris;
Het melden en registreren van klachten, zowel in- als extern, volgens vastgestelde klachtenprocedure;

Verantwoordelijk voor

De realisatie van persoonlijke doelstellingen (nader te bepalen)
Het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen;
Het verzorgen van een juiste en complete calculatie en offertes van projecten;
Het realiseren van het gecalculeerde rendement op projecten;
Het efficiënt plannen van projecten en monteurs;
Een efficiënte inzet van manuren op projecten;
Een zorgvuldige inkoop en levering van materiaal en materieel op projecten volgens bestek;
Een juiste toepassing en inzet van materiaal en materieel op projecten;
Een juiste en complete administratie van meer- en minderwerk op projecten;
Het verzorgen van een periodieke rapportage over projecten aan de directie;
Het op accurate wijze beheren van tekenwerk en documenten met betrekking tot projecten;
Een juiste controle en verwerking van de wekelijkse werkbonnen;
Het tijdig opstellen en versturen van de termijnfacturen;
De acquisitie voor de onderneming;
Het relatiebeheer van de onderneming;
Het melden van klachten met betrekking tot de kwaliteit van geleverde producten en diensten aan de desbetreffende functionaris.

Compententies

Inzet hebben
De mate waarin iemand zich inspant voor een goed resultaat.
Doorzetten
De mate waarin iemand doorgaat tot zijn doel bereikt is.
Leerbereid zijn
De mate waarin iemand bereid is om zijn kennis en/of vaardigheden en/of gedrag te vergroten/veranderen door te leren.
Ambitie hebben
De mate waarin iemand persoonlijk succes wil behalen.
Instructies opvolgen
De mate waarin iemand werkt volgens aanwijzingen en procedures.
Veilig werken
De mate waarin iemand veiligheidsvoorschriften toepast.
Richtlijnen opvolgen
De mate waarin iemand eisen stelt aan zijn/haar eigen werk en dat van anderen.
Hygiënisch werken
De mate waarin iemand netjes en schoon werkt.
Gereedschap hanteren
De mate waarin iemand verschillende gereedschappen op de juiste manier weet te gebruiken.
Technisch inzicht hebben
De mate waarin iemand inzicht heeft in technische handelingen en systemen.
Werktempo
De mate waarin iemand binnen de gestelde tijd het werk klaar heeft.
Luisteren
De mate waarin iemand let op wat er gezegd wordt en de ander laat merken dat hij luistert, bijvoorbeeld door oogcontact te maken.

Functie eisen

Voltooide MBO opleiding, of niveua-4 werk- en denkniveau verkregen door opleiding en werkervaring;
6 jaar ervaring met leiding geven op relevant niveau;
Goede communicatieve eigenschappen;
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;
Goed commercieel inzicht;
Bereid om ook buiten vaste kantoortijden te werken;
Stressbestendig;
Ontplooien van initiatieven;
Flexibele instelling.
Direct solliciteren

GBV Installatiegroep

Samen zijn wij GBV installatiegroep en hebben wij een ruime expertise en mankracht op het gebied van elektrotechnische installaties, beveiligingsinstallaties en brandveiligheid.

Gegevens

GBV Installatiegroep
Trappenberglaan 28
2231 MV Rijnsburg
Telefoon: 071-4074897
KVK-nummer: 61418102
Copyright © 2022 GBV Installatiegroep
Website door Buro Brein